1. Home
  2. >>
  3. Negara Yang Keamanan

Negara Yang Keamanan

Majlis keselamatan negara malaysia atau mkn adalah agensi yang ditubuhkan di bawah jabatan perdana menteri malaysia yang bertanggungjawab dalam mengurus dan mengkoordinasi pelaksanaan dasar-dasar berkaitan keselamatan malaysia.Setiausaha mkn terkini adalah datuk mohamed thajudeen bin abdul wahab.

We have a variety of crushing and mining equipment, if you need to know about our products, please contact us directly.

Send Email:[email protected]

New & Cases